Начало

Благодарности

Искаме да изразим благодарността си към авторите на библиотеките, инструментите и картинките използвани за разработката на turbotask.me

Сайтът е разработен чрез CodeIgniter

Използвана е JavaScript библиотеката jQuery

Използвани са картинки от FAMFAMFAM

Използвани са картинки от Open Clipart